Maksājumu veikšana

MAKSĀJUMU VEIKŠANA

NORĒĶINU REKVIZĪTI:
SIA ”LTC Baltija”
PVN reģistrācijas numurs: LV40003299327
BANKA: Swedbank AS kods HABALV22
KONTS: LV40HABA0001408032686
ADRESE: Ganību dambis 30M, Rīga, LV-1005

Lūdzu norādīt maksājuma mērķi, pavadzīmes vai faktūrrēķina numuru!

LŪDZU NEVEIKT MAKSĀJUMUS NO PRIVĀTPERSONAS KONTA!